img

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona
Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności
znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa
danymi. Administratorem Państwa danych jest: Ski Tomo Tomasz Węgrzynkiewicz,
ul. Świerkowa 1, 43-370 Szczyrk, biuro@skitomo.pl
1. Dane dostępowe i hosting
Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych
osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje
automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa
adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego
zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje
wywołanie strony.
Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny
interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego
na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są
usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na
stronie.
Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny
usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron
internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce
prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony
internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie
internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie
na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej
polityce prywatności.
Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia
konta klienta
Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie
przekazują składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą
formularza kontaktowego lub e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie,
ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub
rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami. Bez ich podania nie
można ukończyć zamówienia ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są
gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z
przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i
odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy, przetwarzanie Państwa
danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w
przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości, dane te zostaną usunięte,
chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych
lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do
dalszego korzystania z danych, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w
niniejszym oświadczeniu.
3. Przekazywanie danych
W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej
się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie
od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie
zamówienia, celem realizacji płatności, przekazujemy zgromadzone w tym celu dane
płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego
przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług
płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W
takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług
płatniczych, podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka
prywatności danego dostawcy usług płatniczych. Niektórzy współpracujący z nami
dostawcy usług płatniczych oraz kurierzy mają swoją siedzibę w państwie
niebędącym członkiem Unii Europejskiej. Dane osobowe przekazywane są tym
przedsiębiorstwom jedynie w koniecznych przypadkach celem realizacji umowy.
Przekazywanie danych firmie kurierskiej
Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej
wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa numer telefonu wybranej
firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem
zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.
Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam
stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy lub poprzez wysłanie wiadomości
bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po
wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą
Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach
lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo
dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w
niniejszym oświadczeniu.
DPD Polska
Mineralna 15
02-274
Warszawa
DHL Parcel Polska
Omańska 2
02-823
Warszawa
Poczta Polska
Rodziny Hiszpańskich 8
00-940
Warszawa
Inpost
Malborska 130
30-240
Warszawa
RUCH
Chłodna 52
00-872
Warszawa
Royal Mail Group Limited
100 Victoria Embankment
London
EC4Y 0HQ
4. Cookies i analityka internetowa
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych
funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych,
stosujemy na naszych stronach tzw. Profilowanie za pomocą plików cookies.
Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie
uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.
Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na
Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane
po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies
sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i
umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę
(trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies
Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten
sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość
decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub
całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W
menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia
dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:
Internet Explorer™:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-man
age-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej
strony internetowej może zostać ograniczona.
Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki
internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i
oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics
korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony
internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje
dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są
przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam
przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej
anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w
obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących
stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych
przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach
Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez
Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z
innymi danymi Google.
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield.
Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA
a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w
przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych
dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym
Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez
Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się
pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
5. Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu
Google AdWords Remarketing
Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach
wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin
naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego
odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą
pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez
Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie
uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony
internetowej na rynku.
Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę
wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem
oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam,
które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie
Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie
Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu
stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych
urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z
danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.
Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl).
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield.
Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy
USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony
danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w
niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania
cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.
6. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają Państwo prawo do bezpłatnej
informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a
także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych
danych lub ich przeniesienia.
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania
Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz
w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec
wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych:
Ski Tomo Tomasz Węgrzynkiewicz, ul. Świerkowa 1, 43-370 Szczyrk,
biuro@skitomo.pl.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu
nadzorczego.
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i oceny
interesów – przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie
uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego
przetwarzania danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie
ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo
do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach,
przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających
z Państwa szczególnej sytuacji.
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować
przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec
Państwa interesów i praw lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu,
wykonaniu lub obronie roszczeń.
Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów
marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować
przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.